הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
במדבר תשע"זMay 21, 2017
נשא תשע"זMay 28, 2017
בהעלותך תשע"זJune 4, 2017
שלח תשע"זJune 11, 2017
קרח תשע"זJune 18, 2017
חוקת תשע"זJune 25, 2017

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy