הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
חוקת תשע"זJune 25, 2017
בלק תשע"זJuly 2, 2017
פינחס תשע"זJuly 9, 2017
מטות-מסעי תשע"זJuly 16, 2017
דברים תשע"זJuly 23, 2017
ואתחנן תשע"זJuly 30, 2017

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy