הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
תזריע מצורע תשע"זApril 23, 2017
אחרי קדושים תשע"זApril 30, 2017
אמור תשע"זMay 7, 2017
בהר בחוקותי תשע"זMay 14, 2017
במדבר תשע"זMay 21, 2017

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy