הורידו את אפליקציית
דבר מלכות
לאנדרואיד ולאייפון
"דבר מלכות" להורדה
שבוע פרשתStart Date
צו תשע"חMarch 18, 2018
חג הפסח תשע"חMarch 25, 2018
אחרון של פסח ושמיני תשע"ח - אה"קApril 1, 2018
אחרון של פסח תשע"ח - חו"לApril 2, 2018
תזריע-מצורע תשע"ח - אה"קApril 8, 2018
שמיני תשע"ח - חו"לApril 9, 2018
אחרי-קדושים תשע"ח - אה"קApril 15, 2018
תזריע-מצורע תשע"ח - חו"לApril 16, 2018

• לנוחיות השימוש במחשב, נוסף תוכן עניינים דיגטלי ב'דבר מלכות'
• ניתן רשות להוריד ולהדפיס עותק אחד לצורך אישי בלבדת.ד 373 כפר חב"ד 6084000 ישראל | Fax. (972) 3 9606108
E-mail: Israel@DvarMalchus.org | USA@DvarMalchus.org | privacy policy